İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

Gayrimenkul Alım-Satım Ve

Komisyon Sözleşmesi

 

SATILACAK GAYRİMEKULÜN

 

CİNSİ               :

ADRESİ            :

TAPU BİLGİLERİ     :                            ADA:................PAFTA............PARSEL

 

SATICININ VEYA VEKİLİNİN

 

ADI-SOYADI:

İŞ ADRESİ:

EV ADRESİ:

TELEFON NO

 

ALICININ VEYA VEKİLİNİN

 

ADI-SOYADI:

İŞ ADRESİ:

EV ADRESİ:

TELEFON NO:

 

1- Yukarıda adres tapu kayıtları bulunan gayrimenkulü..................................bedelle satıcı satmayı, alıcı almayı ve gayrimenkulü alım satımda Emlak Komisyoncusunun aracılık hizmetini tamamladığını kabul etmişlerdir.

2- Alıcıdan bu satışa mahsuben.............................................satıcıya peşinat olarak ödenmiştir. Geriye kalan bedel.7. maddedeki şartlarda açıklandığı gibi ödenecektir.

3- A- İşbu akdin imzasından sonra alıcı gayrimenkulü almaktan vazgeçerse anlaşma anında satışa mahsuben verdiği bedeli geri almayacaktır.

B- Satıcı vazgeçerse satışa mahsuben aldığı bedelin iki katını alıcıya vermeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Satıcıdan%...... ve alıcından %....... olmak üzere işbu akdin imzasından itibaren Emlak Komisyoncusuna, tabuda ferağ anında komisyon ücreti olarak ödemeyi taraflar kabul ve taahhüt etmiştir.

5- İşbu akdin imzasından sonra gayrimenkulu satıcı satmaktan vazgeçerse veya alıcı almaktan vazgeçerse cayan taraf hem kendi ödeyeceği ve hem de diğer tarafın ödeyeceği komisyon ücretinin tamamını Emlak Komisyoncusuna ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6- İşbu akit satıcı, alıcı ve emlak komisyoncusu arasında yukarıda belirtilen ve aşağıdaki özel şartlarla birlikte geçerli olmak üzere imzalanmış olup, doğabilecek uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu kabul edilmiştir.

7- Özel Şartlar................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                     FİRMA ODA SİCİL NO:

ALICI                               SATICI                   EMLAK KOMİSYONCUSU/TEMSİLEN

                                                                     KAŞE İMZA

Paylaş:
hazır emlak sitesi