İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat
Alım Satım Prosedürü
Alım Satım Prosedürü

Türkiye sahip olduğu eşsiz güzellikleri ile pek çok yabancıya ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Tatil, gezi için gelen pek çok turist Türkiye’den bir ev, villa sahibi olmak istemekte ve yabancıların Türkiye’den mülk alma şartlarını araştırmaktadır. Özellikle son zamanlarda yabancıların Türkiye’de ev sahibi olma taleplerinin artış gösterdiği bilinmektedir. Ayrıca bir çok yabancı da yatırım amacıyla emlak sahibi olmaktadır. Emlak karlılık oranı diğer ülkeler ile kıyaslandığında iyi durumdadır.

Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde emlak sahibi olmak hakkı bulunmaktadır.Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’den ev satın almasının yasal dayanağı 2644 sayılı Tapu Kanunu’na dayanmaktadır.

Yabancıların emlak alma prosedürleri ile ilgili sağlanan kolaylıkların yanı sıra birtakım kısıtlamalar da bulunmaktadır.

– Yabancı bir kişinin Türkiye’den satın alacağı taşınmazların yüz ölçümü toplamı 30 hektarı geçmemelidir. Farklı şehirlerden satın alınacak bile olsa bu sınırlamaya uymak zorunludur.

–Satın alınacak taşınmaz mülkün güvenlik bölgesi içerisinde bulunması durumunda, satışı yapılmayacaktır.

Yabancılara Mülk Satışı İle İlgili Genel Bilgiler

Türkiye’de gayrı menkul almak isteyen yabancıların dikkat etmesi gereken hususlar:

1-Öncelikle güvenilir bir resmi danışman bulunmalı: Bunu firmamız size sağlayacaktır

2-Alınacak gayrimenkul iyi incelenmeli, üzerinde ipotek, haciz, rehin gibi şeyler bulunmamalı, arsa veya arazi ise belediyelerden kontrol edilerek, söylendiği gibi olduğuna dikkat edilmeli. Bazen konut imarlı olan arsa, başka çeşit olabiliyor, dikkat edilmeli … satın alındıktan sonra geri dönüşü olmuyor.

3-Kaparo ödemesi bu işlemler yapıldıkta sonra ödenmeli…

4-Tapu işlemi yanlıca Tapu Müdürlüklerinde yapılamaktadır. Noterden satış vaadi sözleşmesi de yapılmaktadır.

5-Tapu işlemi için alıcı veya satıcı kendisi olabileceği gibi vekalet verdiği kişi tarafından da tapu işlemi gerçekleştirilebilinir.

6-Yabancılar kendi ülkelerinden noter kanalı ile vekalet verebileceği gibi Türk Konsolosluğuna giderek vekalet verebilir. Kendi ülkelerinden verilen vekaletler Türkçeye çevrilmeli ve vekaletler mutlaka resimli olamalı.

7-Türkiye’de mülk edinecek kişi vergi dairesinden vergi numarası almalı

8- Vatandaşlı alacak olan yabancılar exper raporunda belirtilen fiyata göre tapu alaış verişi yapmak zorundadır. Vtandaş olamayan kimseler bazen belediyenin belirlediği fiatın altında olamamak kaydıyla exper değerinin altında fiyat değeri tapuya bildire bilmekteler.

9-Alım satım vergisi alıcıdan %2, satıcıdan%2 olarak belirlenmesine arağmen taraflar arasında herhangi bir anlaşma olamadığında veya bu konu anlaşılarak genellikle alıcı tarafından ödenmektedir.

10-Resmi olarak emlak komisyonu olarak alıcıdan %2, Satıcıdan %2 alınır, veya yapılan anlaşmaya uygun ödeme yapılır.

11-Alım-satım işlemleri için Türkiye’de avukat tutmaya ihtiyaç olmamakla beraber, büyük alıma-satımlarda, ticari anlaşmalar da Avukat tutulması hak kaybının önlenmesi açısından faydalı olur

Tapu İşlemleri

Yabancı kişilerin taşınmaz mülk satın almak için tapu sicil müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvurularda birtakım belgeleri hazır bulundurmaları istenir.

– 3 ay içinde SPK Lisanslı gayrimenkul Değerleme Şirketlerine hazırlatılmış değerleme raporu, bu rabor mülkün değerini belirliyor

– Taşınmaz mülk ediniminde bulunacak kişinin pasaportu ve tercümesi ya da kimlik belgesi,

– Taşınmazın tapu belgesi,

– Binalar için yaptırılması zorunlu deprem sigortası,

– Taşınmazın emlak beyan değeri belgesinin ilgili belediyeden temin edilmesi, satın alınacak mülkün borcu olamadığına dair belge

– Satıcının ve alıcının son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafı (satıcıya ait 1 adet, alıcıya ait 2 adet),

– Türkçe bilmeyen taraflar için yeminli tercüman,

– Vekaletname yurtdışında düzenlenmişse onunla işlem yapabilmek için tercümesi ile birlikte vekaletnamenin aslı ya da onaylı örneği gerekmektedir.

-Beyan edilen değere göre tapu harcı ödendikten sonra ve satıcıya ödeme yapıldıktan sonra tapu müdürlüklerinde memur önünde gerekli imzalar atıldıktan sonra tapu işlemi gerçekleşir ve tapu senedi alıcıya verilir

-Tapu senedi kayıp olsada önemli değildir, asıl olan tapu sicil kayıtlarıdr.

Türkiye’den gayrimenkul almak isteyen yabancıların, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş, Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilen ülkelerden birinin vatandaşı olması şartı aranmaktadır.

Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaşların konut satın alırken konut kredisine başvurma hakkıda bulunmaktadır. Krediye başvuru yapabilmek için şahsi olarak bankaya gidip başvuru yapmaları veya herhangi bir kişinin tüm hakları üzerine aldığı bir vekaletnameyi üzerine alması gerekmektedir.

Alım ve satım işlemleri ile ilgili bir anlaşmazlık çıkması durumunda olayın yargıya taşınması ve olay ile ilgili Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin alıcı ya da satıcı konumunda olduğu tüm işlemlerde taşınmaz değerleme raporunun zorunluluğu getirilmiştir.

Ülkemizde mülk almak isteyen yabancıların,

- İlgilisi olduğunu kanıtlaması kaydıyla Tapu Sicil Müdürlüklerinde bahse konu taşınmaz hakkında bilgi edinmeden hukuki bağlayıcılığı olan sözleşmeleri imzalamamaları ve ödeme yapmamaları,

-Satıcı şahıs veya firmalar hakkında araştırma yapmadan işlemlerini başlatmamaları, ciddi ve güvenilir olduklarını ispat edemeyen şahıs veya firmalar ile çalışmamaları uygun olacaktır.

-Alım-Satım konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, keyfiyetin yargıya taşınması ve Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Türk Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilciliklerinin yargı sürecine müdahil olmaları mümkün değildir.

Yatırım yapma, satın alma, satma ya da kiralama gibi konularda size yardımcı olarak doğru kararı vermenizi sağlıyoruz.Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Mesaj Gönder


+90 530 301 93 35